ซิลิโคนปะเก็นยาง

ซิลิโคนปะเก็นยาง (Rubber Gasket Silicone)

ซิลิโคนปะเก็นยาง (Rubber Gasket Silicone)

 

Ring Face เป็นปะเก็น ที่มีความสำคัญเพราะในเรื่องการใช้งานที่ต้องการความมีมาตรฐานในการดำเนินการติดตั้งเข้ากับระบบในรูปแบบ ตามความต้องการ ปะเก็นยางซิลิโคน Ring Face ที่มความสำคัญ ที่ต้องลือกในเรื่องวัตถุดิบให้ได้อย่างเหาะสมก่อนนำมาเพิ่มองค์ประกอบในตัว ปะเก็นที่เลือกนำไปใช้งาน เพราะปะเก็นยางซิลิโคนเราชนิดนี้ จะถูกผลิตมาพื่อให้เลือกใช้งานได้หลายๆงาน เพื่อรองรับกับความต้องการที่ใช้ ในเรื่องความร้อน ความเหนียวของยาง ทนต่อการฉีกขาด สารเคมีที่พบเจอ และความร้อน

 

ซิลิโคนปะเก็นยาง (Rubber Gasket Silicone)

 

เลือกสินค้าที่ดี ต้องเลือกสินค้าทางเราที่เป็นโรงงานการผลิต ปะเก็นมาตรฐานที่นำไปใช้งานได้จริง มีมาตรฐานเท่าสากลที่กำหนดและมีความรู้ ในการช่วยเหลือแนะนำให้ท่านนำไป ติดตั้ง ใช้งานได้ตรงตามจุด ในคุณสมบัติ ปะเก็นยางซิลิโคน Ring Face

ซิลิโคนปะเก็นยาง Ring Face

ปะเก็นซิลิโคน สัมผัสอาหาร : ปะเก็นซิลิโคน แปรรูปอาหาร / ปะเก็นซิลิโคน แปรรูปสัตว์น้ำ

ปะเก็นซิลิโคน ทนความร้อน : ปะเก็นซิลิโคน กันอุณหภูมิสูง

ปะเก็นซิลิโคน ทนสารเคมี : ปะเก็นซิลิโคน ทนตัวทำละลาย / ปะเก็นซิลิโคน ทนก๊าซ

ปะเก็นซิลิโคน น้ำ : ปะเก็นซิลิโคน กันซึม / ปะเก็นซิลิโคน สตีม

ปะเก็นซิลิโคน อุปกรณ์ต่างๆ : ปะเก็นซิลิโคน วงแหวน / ปะเก็นซิลิโคน คาร์บู / ปะเก็นซิลิโคน มิเตอร์น้ำ