ซิลิโคนยางปะเก็น

ซิลิโคนยางปะเก็น (Gasket Rubber Silicone)

ซิลิโคนยางปะเก็น (Gasket Rubber Silicone)

 

ศูนย์รวมปะเก็น ด้านวิศวกรรมให้ท่านเลือกทุกๆการใช้งานที่ต้องการ สินค้าคุณภาพที่มีให้ท่านเลือกสั่งทำ ตัด ต่อ ได้หลากหลาย ปะเก็นยางซิลิโคน Ring Face เคลือบเทปล่อน และอีกมากมาย ซึ่งเป็นปะเก็นที่ตัดสำเร็จ เทฟล่อน ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน ทนทานต่อสารกัดกร่อน ทนสภาพแวดล้อมได้ดี ทนอุณหภูมิได้สูง 380 องศาเซลเซียส เหมาะกับการใช้งานปะเก็นหน้าแปลน ที่มีอุณหภูมิที่สูงไม่เกินที่กำหนด ทนสภาพการกัดกร่อน

 

ซิลิโคนยางปะเก็น (Gasket Rubber Silicone)

 

ปะเก็นยางซิลิโคน ที่เคลือบเทฟล่อน นิยมใช้ สามารถใช้ได้กับตัวกลางทั่วไปหลายชนิด ในเรื่อง น้ำ แก๊ส แก็สเฉื่อย ไอน้ำ สารเคมี และกด ตัวทำละลายต่างๆ ที่มีความสำคัญในการเลือกชนิดของตัว ปะเก็นให้มีความเหมาะสมกับงาน

ซิลิโคนยางปะเก็น เคลือบเทปล่อน

ปะเก็นยางซิลิโคน สัมผัสอาหาร : ปะเก็นยางซิลิโคน แปรรูปอาหาร / ปะเก็นยางซิลิโคน แปรรูปสัตว์น้ำ

ปะเก็นยางซิลิโคน ทนความร้อน : ปะเก็นยางซิลิโคน กันอุณหภูมิสูง

ปะเก็นยางซิลิโคน ทนสารเคมี : ปะเก็นยางซิลิโคน ทนตัวทำละลาย / ปะเก็นยางซิลิโคน ทนก๊าซ

ปะเก็นยางซิลิโคน น้ำ : ปะเก็นยางซิลิโคน กันซึม / ปะเก็นยางซิลิโคน สตีม

ปะเก็นยางซิลิโคน อุปกรณ์ต่างๆ : ปะเก็นยางซิลิโคน วงแหวน / ปะเก็นยางซิลิโคน คาร์บู / ปะเก็นยางซิลิโคน มิเตอร์น้ำ