ซีลซิลิโคนสั่งทำ

ซีลซิลิโคนสั่งทำ (Made to order Silicone Seals)

ซีลซิลิโคนสั่งทำ (Made to order Silicone Seals)

 

บริการใหม่ล่าสุดของยุคที่เทคโนโลยีก้าวไกล ที่บริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ มาตรฐานสากล ผู้ให้บริการครบวงจรด้านยางซิลิโคน ( Silicone Rubber ) ที่ท่านอาจเคยประสบปัญหาการใช้งานยางที่ไม่ตรงลักษณะในการใช้งาน ในรูปแบบแผ่น ซีลยางที่เราพร้อมช่วยงานการออกแบบ งานเอ็กซ์ทรูชั่น เพื่อทำการอัด จนได้ยางซิลิโคนคุณภาพสูงตรงตามความต้องการในการทำงานที่ดี เราพร้อมช่วยเหลือ และออกแบบในการดำเนินระเบียบขั้นตอน ตั้งแต่การคัดสรร วัตถุดิบ เพื่อหาเกรด และชนิดน้ำยาสารเคมี ในส่วนประกอบในกระบวนการที่ดีที่สุด เพื่อทำให้ได้ยางสังเคราะห์ ซิลิโคนคุณภาพสูง มีมาตรฐานตามสากลที่เราได้รับการรับรอง ด้านการจัดทำการผลิต ความสะอาด ความปลอดภัย ยางซิลิโคน ( Silicone Rubber ) ท่านที่ต้องการสั่งทำ สามารถติดต่อ ทำการส่งแบบ ปัจจัยพร้อมลักษณะงานที่ใช้ เพื่อสร้างยางซิลิโคนตรงกับงานในการใช้  สอบถามการทำตามแบบ/สั่งทำ

ซีลซิลิโคนสั่งทำ การใช้งาน

ซีลซิลิโคนโปรไฟล์ : ซีลซิลิโคน D โปรไฟล์ / ซีลซิลิโคน E โปรไฟล์ / ซีลซิลิโคน H โปรไฟล์ / ซีลซิลิโคน L โปรไฟล์ / ซีลซิลิโคน P โปรไฟล์ / ซีลซิลิโคน S โปรไฟล์ / ซีลซิลิโคน T โปรไฟล์ / ซีลซิลิโคน U โปรไฟล์ / ซีลซิลิโคน สามเหลี่ยม โปรไฟล์ / ซีลซิลิโคน สี่เหลี่ยม โปรไฟล์ / ซีลซิลิโคน โอริงคอร์ด โปรไฟล์

ซีลซิลิโคนฟองน้ำโปรไฟล์ : ซีลซิลิโคนฟองน้ำ D โปรไฟล์ / ซีลซิลิโคนฟองน้ำ E โปรไฟล์ / ซีลซิลิโคนฟองน้ำ H โปรไฟล์ / ซีลซิลิโคนฟองน้ำ L โปรไฟล์ / ซีลซิลิโคนฟองน้ำ P โปรไฟล์ / ซีลซิลิโคนฟองน้ำ S โปรไฟล์ / ซีลซิลิโคนฟองน้ำ T โปรไฟล์ / ซีลซิลิโคนฟองน้ำ U โปรไฟล์ / ซีลซิลิโคนฟองน้ำ สามเหลี่ยม โปรไฟล์ / ซีลซิลิโคนฟองน้ำ สี่เหลี่ยม โปรไฟล์ / ซีลซิลิโคนฟองน้ำ โอริงคอร์ด โปรไฟล์