ซีลซิลิโคนสามเหลี่ยม

ซีลซิลิโคนสามเหลี่ยม ( Triangle Silicone Seals)

ซีลซิลิโคนสามเหลี่ยม ( Triangle Silicone Seals)

 

ประเภทของซีลตันสามเหลี่ยม มีการใช้งานที่หลากหลายรูปแบบ และมีการนำไปใช้งานประยุกต์ใช้งานได้อีกหลายทาง ทำให้ทางอุตสาหกรรมเราต้องผลิต ในการกำหนดคุณสมบัติ Spec. ให้มีความประสงค์ของลูกค้าที่จำไปใช้งาน โดยมากนั่นจะถึงนำไปใช้ปิดร่องการรับน้ำหนัก พื้นถนนที่เชื่อมโยงกับตัวเหล็กและปูน และยังในการก่อสร้างเพื่อการเข้ามุมในแบบลักษณะเฉพาะที่ต้องการคุณสมบัติ ซีลยางตันสามเหลี่ยมเท่านั่นที่เหมาะสม

 

ซีลซิลิโคนสามเหลี่ยม ( Triangle Silicone Seals)

 

การผลิตซีลยางเนื้อตันสามเหลี่ยมเป็นสิ่งที่อุตสาหกรรมการก่อสร้างอาคาร และการก่อสร้างทางหลวงพื้นถนน ต้องการอย่างมากเพื่อไปใช้งานด้านการรับแรง ทนสภาพอากาศ ความร้อน น้ำ โอโซน มีความสำคัญอย่างมากที่ต้องใช้คุณสมบัติความทนทานที่สูงมาก

ซีลซิลิโคนสามเหลี่ยม การใช้งาน

  • ยางซีลซิลิโคนยาง ตู้อบสุญญากาศ / ยางซีลซิลิโคน ห้องอบสุญญากาศ / ยางซีลซิลิโคน เตาอบสุญญากาศ / ยางซีลซิลิโคน เครื่องอบสุญญากาศ
  • ซีลซิลิโคน ฟู้ดเกรด / ซีลซิลิโคน Food Grade / ซีลซิลิโคน FDA / ซีลซิลิโคน สัมผัสอาหาร / ซีลซิลิโคน แปรรูปอาหาร / ซีลซิลิโคน แปรรูปสัตว์น้ำ
  • ซีลซิลิโคน ทนความร้อน / ซีลซิลิโคน กันความร้อน / ซีลซิลิโคน ทนอุณหภูมิสูง / ซีลซิลิโคน กันอุณหภูมิสูง
  • ซีลซิลิโคน ทนกรด / ซีลซิลิโคน ทนด่าง / ซีลซิลิโคน ทนน้ำมัน / ซีลซิลิโคน ทนตัวทำละลาย / ซีลซิลิโคน ทนก๊าซ / ซีลซิลิโคน ทนสารเคมี