ปะเก็นซิลิโคน

ปะเก็นซิลิโคน (Silicone Gasket)

ปะเก็นซิลิโคน (Silicone Gasket)

 

ในอุตสาหกรรมทั่วไป ในเรื่องการพบเจอ เคมี อาหาร ที่เราสามารถทำปะเก็นตัดตามแบบมาตรฐานที่ต้องการใช้งาน ตามขนาด ASME ที่เราเลือกใช้ ซิลิโคน เพราะเป็นชนิดที่เหมาะสมกับงานด้านอาหารมากที่สุดในการทำงาน เพราะการใช้งานแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันออกไป การเลือกชนิดจึงมีความสำคัญที่ควรนึกถึงเป็นปัจจัยสำคัญ เพราะจะช่วยด้านความปลอดภัยและความมีมาตรฐาน ของการทำงาน

 

ปะเก็นซิลิโคน (Silicone Gasket)

 

หากท่านที่มีข้อสงสัย เหตุผลใดๆ ก็ตามด้านการใช้งานปะเก็น หรือการเลือกใช้งาน คุณสมบัติใดจะได้ประสิทธิภาพเหมาะสมกับการทำงานที่ท่านต้องการใช้ให้ได้ มาตรฐาน ASME ปะเก็นซิลิโคน

ปะเก็นซิลิโคน มาตรฐาน ASME

 

  • ปะเก็นซิลิโคน สัมผัสอาหาร : ปะเก็นซิลิโคน ฟู้ดเกรด / ปะเก็นซิลิโคน Food Grade / ปะเก็นซิลิโคน FDA
  • ปะเก็นซิลิโคน ทนความร้อน : ปะเก็นซิลิโคน กันความร้อน / ปะเก็นซิลิโคน ทนอุณหภูมิสูง
  • ปะเก็นซิลิโคน ทนสารเคมี : ปะเก็นซิลิโคน ทนกรด / ปะเก็นซิลิโคน ทนด่าง / ปะเก็นซิลิโคน ทนน้ำมัน
  • ปะเก็นซิลิโคน น้ำ : ปะเก็นซิลิโคน ทนน้ำ / ปะเก็นซิลิโคน ทนไอน้ำ / ปะเก็นซิลิโคน ทนน้ำร้อน
  • ปะเก็นซิลิโคน ทนแรงดัน : ปะเก็นซิลิโคน เสริมผ้าใบ / ปะเก็นซิลิโคน เสริมไนล่อน
  • ปะเก็นซิลิโคน อุปกรณ์ต่างๆ : ปะเก็นซิลิโคน เครื่องปั๊ม / ปะเก็นซิลิโคน สูบน้ำ / ปะเก็นซิลิโคน เครื่องจักร