ยางลูกกลิ้งซิลิโคน

ยางลูกกลิ้งซิลิโคน (Silicone Roller Rubber)

ยางลูกกลิ้งซิลิโคน (Silicone Roller Rubber)

 

อาจเห็นได้ว่า ตามอุตสาหกรรมโรงงาน แต่ละที่มีการใช้งานคุณสมบัติยางที่แตกต่างกันออกไป เป็นเพราะสภาพแวดล้อม ความต้องการ ในความจำเป็นในการใช้งาน ให้มีความเหมาะสมถูกกับสภาพ ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ เพราะความต้องการและหน้าที่มีความต่างกัน จึงไม่จำเป็นที่ต้องเลือกคุณภาพที่เกินจากการใช้ เพราะนอกจากสินเปลืองค่าใช้จ่าย คุณภาพเกินความต้องการ แต่หากในอุตสาหกรรม ในการประกอบกิจกรรมงานด้านสินค้า อุปโภค-บริโภค จำเป็นที่ต้องใช้ สินค้าชนิด ยางซิลิโคน แม้แต่สายพาน หรือการขนย้ายสินค้า ก็ยังจำต้องใช้ลูกกลิ้งยางซิลิโคน ที่มีความปลอดภัยสูง

 

ยางลูกกลิ้งซิลิโคน (Silicone Roller Rubber)

 

ระบบของการทำงานนอกจากท่านจะเลือกใช้งานให้ตรงตามระบบที่ใช้ ยังมีประโยชน์ เด่นอื่นๆ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในอุตสาหกรรม อายุการทำงาน และการใช้งานที่ได้ประสิทธิภาพจริงจากตัว ลูกกลิ้งยางซิลิโคน เพราะองค์ประกอบเหล่านี้จึงทำให้เราเป็นที่ปรึกษา สำหรับโรงงานทั่วประเทศ

ยางลูกกลิ้งซิลิโคน อุตสาหกรรม

  • ลูกกลิ้งซิลิโคน อุตสาหกรรมกระดาษ (Paper Industrial Silicone Roller) เป็นลูกกลิ้งที่ใช้ในกลุ่มหรืออุตสาหกรมมกระดาษ เช่น กระดาษ A4
  • ลูกกลิ้งซิลิโคน อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ (Package Industrial Silicone Roller) เป็นลูกกลิ้งที่ใช้ในอุตสาหกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ อาทิเช่น การทำถุง การทำซอง การทำกล่อง เป็นต้น
  • ลูกกลิ้งซิลิโคน อุตสาหกรรมไม้ (Wood Industrial Silicone Roller) เป็นลูกกลิ้งที่ใช้ในอุตสาหกรรมไม้ เช่น การเลื่อยไม้อัตโนมัติ เป็นต้น
  • ลูกกลิ้งซิลิโคน อุตสาหกรรมลำเลียง (Conveyor Industrial Silicone Roller) เป็นลูกกลิ้งที่ใช้ในอุตสาหกรรมขนส่งต่างๆ เช่น ขนส่งสินค้า ไปรษณีย์ เป็นต้น
  • ลูกกลิ้งซิลิโคน อุตสาหกรรมสิ่งทอ (Textiles Industrial Silicone Roller) เป็นลูกกลิ้งที่ใช้ในอุตสาหกรรม ย้อมผ้า เย็บผ้า เป็นต้น
  • ลูกกลิ้งซิลิโคน อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ (Publishing Industrial Silicone Roller) เป็นลูกกลิ้งที่ใช้ในอุตสาหกรรม สิ่งพิมพ์ต่าง เช่น นามบัตร โบรขัว เป็นต้น