ลูกกลิ้งยางซิลิโคน

ลูกกลิ้งยางซิลิโคน (Silicone Rubber Roller)

ลูกกลิ้งยางซิลิโคน (Silicone Rubber Roller)

 

การทำตามลาย อยู่ที่ความต้องการของลูกค้าในการใช้งานลูกกลิ้งยางซิลิโคน ที่จะนำไปใช้งานในอุตสาหกรรม ประเภทใดเรื่องของอะไร เพราะคุณสมบัติยางทนความร้อน มีตั้งแต่ -50 – 316 องศาเซลเซียสที่สูงที่สุดในการใช้งาน ณ ช่วงเวลาหนึ่ง และคุณสมบัติอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นสารเคมี กรด ด่าง ตัวทำละลาย ในการใช้งาน เพราะเป็นสิ่งสำคัญที่พบเจอในสภาพแวดล้อมในการใช้งาน ภายใต้โรงงาน ลูกกลิ้งยางซิลิโคน ก็เป็นอีกชนิดในความต้องการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม ด้านการทำสินค้า ของกิน ของใช้

 

ลูกกลิ้งยางซิลิโคน (Silicone Rubber Roller)

 

คุณสมภาพ และประสิทธิภาพของลูกกลิ้งยางซิลิโคน จะแตกต่างกันออกไป ตามสูตรในการผลิตของแต่ละโรงงาน แต่คุณสมบัติพื้นฐานที่ตั้งไว้ตามกฎหมายในการควบคุม คุณภาพไม่ให้ต่ำกว่าเกณฑ์ ซึ่งทางเราสามารถผลิตให้มีมาตรฐานที่ดีกว่าขอกำหนด ทำให้อายุการใช้งาน และความทนที่นานกว่า

ลูกกลิ้งยางซิลิโคน ลาย

  • ลูกกลิ้งซิลิโคน ลายเรียบ (Smooth pattern Silicone Roller) เป็นลูกกลิ้งยางที่ใช้ในงานทั้วๆไป ไม่มีลักษณะเด่น
  • ลูกกลิ้งซิลิโคน ลายข้าวหลามตัด (Diamond pattern Silicone Roller) เป็นลูกกลิ้งยางที่ออกแบบมาพิเศษ ให้มีลักษณะเด่นคล้ายกับข้าวหลามตัด
  • ลูกกลิ้งซิลิโคน ลายแนวตั้ง (Vertical stripes Silicone Roller) เป็นลูกกลิ้งยางที่ออกแบบมามีร่องเป็นแนวตั้ง
  • ลูกกลิ้งซิลิโคน ลายแนวนอน (Horizontal stripes Silicone Roller) เป็นลูกกลิ้งยางที่ออกแบบมามีร่องเป็นแนวนอน
  • ลูกกลิ้งซิลิโคน ลายก้างปลา (Herringbone pattern Silicone Roller) เป็นลูกกลิ้งยางที่ออกแบบมาเป็นลายคล้ายกับก้างปลา
  • ลูกกลิ้งซิลิโคน ลายแฉกแนวตั้ง (Chevron pattern Silicone Roller) เป็นลูกกลิ้งยางที่ถูกออกแบบมาให้คล้ายกับบั้งของทหาร
  • ลูกกลิ้งซิลิโคน ลายเกลียว (Spiral pattern Silicone Roller) เป็นลูกกลิ้งยางที่ถูกออกแบบมาเป็นลายเกลียว
  • ลูกกลิ้งซิลิโคน ลายแนวเอียง (Contact Roll pattern Silicone Roller) เป็นลูกกลิ้งยางที่ถูกออกแบบมาให้เป็นลายร่องแนวเฉียง