แผ่นซิลิโคนฟองน้ำ

แผ่นซิลิโคนฟองน้ำ (Sponge Silicone Sheets)

แผ่นซิลิโคนฟองน้ำ (Sponge Silicone Sheets)

 

ครบทุกความต้องการในแผ่นยางซิลิโคนเนื้อฟองน้ำ เพราะเราคืออันดับ 1 ในไทยที่เป็นโรงงานด้านการผลิตสินค้า แผ่นยางซิลิโคน ตามคุณสมบัติเนื้อยาง ความแข็ง Shore A ที่พร้อมรับการผลิต ตามความต้องการ ทั้งขนาด ความต้องการความคุณสมบัติที่ตรงกับการใช้งาน ในโรงงาน และกิจกรรมในการทำงาน เพราะแผ่นยาง ชนิดซิลิโคนมีความสำคัญที่จะมองข้ามไม่ได้ หากทางโรงงานมีการผลิตงานในเรื่องไม่ว่าจะเป็น น้ำ อาหาร เนื้อสัตว์ และพืชผัก และอาหารเพื่อการแปรรูปต่างๆ

 

แผ่นซิลิโคนฟองน้ำ (Sponge Silicone Sheets)

 

การใช้งานแผ่นยางฟองน้ำ ไม่ตรงกับประเภทการใช้งานมีเหตุที่อาจจะขึ้นต่อ อุตสาหกรรมโรงงานที่ใช้ ไม่ว่าจะเป็นอันตรายจากอากาศ และอาหารที่สัมผัสโดน แม้แต่บุคคลกรภายในโรงงาน ก่ออาจเกิดอันตรายได้ เพราะหากใช้แผ่นยางที่ไม่เหมาะสมกับประเภทงาน หรือการใช้ตามประสิทธิภาพ คุณประโยชน์เนื้อยางอาจทำให้สารเคมีจากยางเข้า แทรกในน้ำ อาหารได้ หรือการระเหยตามปฏิกิริยาทางเคมี ทำให้เกิดมลพิษภายในอากาศ จึงควรไม่มองข้ามคุณสมบัติเนื้อยางให้เป็นรูปแบบที่ถูกกับงานที่ต้องการ แผ่นยางซิลิโคนฟองน้ำ จึงมีความจำเป็นกับงานด้านนี้โดยเฉพาะ

แผ่นซิลิโคนฟองน้ำ การใช้งาน

  • แผ่นซิลิโคนฟองน้ำ ทางการแพทย์ : แผ่นซิลิโคนฟองน้ำ ห้องปฏิบัติการ / แผ่นยางซิลิโคนฟองน้ำ ห้องคลีนรูม / ยางแผ่นซิลิโคนฟองน้ำ รองเครื่องมือแพทย์
  • แผ่นซิลิโคนฟองน้ำ สัมผัสอาหาร : แผ่นยางซิลิโคนฟองน้ำ Food Grade / ยางแผ่นซิลิโคนฟองน้ำ แปรรูปสัตว์น้ำ
  • แผ่นซิลิโคนฟองน้ำ ทนความร้อน : แผ่นยางซิลิโคนฟองน้ำ ทนอุณหภูมิสูง / ยางแผ่นซิลิโคนฟองน้ำ กันความร้อน
  • แผ่นซิลิโคนฟองน้ำ ทนสารเคมี : แผ่นยางซิลิโคน ทนด่าง / ยางแผ่นซิลิโคน ทนน้ำมัน / แผ่นซิลิโคน ทนตัวทำละลาย
  • แผ่นซิลิโคน น้ำ : แผ่นยางซิลิโคน ทนไอน้ำ / ยางแผ่นซิลิโคน ทนน้ำร้อน