แผ่นซิลิโคน

แผ่นซิลิโคน (Silicone Sheets)

แผ่นซิลิโคน (Silicone Sheets)

 

เป็นสิ่งที่ทางโรงงานเราเรียนรู้ และเก็บประสบการณ์ในการพบเจอกับ ปัญหาด้านการใช้งานแผ่นยางตันในอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวโยงกับด้าน สินค้าบริโภค อุปโภค ทางด้านทางตรง และทางอ้อม  ซึ่งไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดหากมีความเกี่ยวพันธ์ จำเป็นต้องหาสิ่งที่ได้ความปลอดภัย และประสิทธิภาพที่รองรับได้ในระบบที่ใช้งาน เพราะในแผ่นยางตันจะมีเกรด คุณสมบัติที่แตกกันออกไป แต่ทางอุตสาหกรรมโรงงานเราพร้อมที่จะแนะนำทางการแก้ไข จึงได้มีการผลิต แผ่นยางซิลิโคนตัน โดยมีคุณสมบัติทนความร้อนอุณหภูมิกันใช้ได้สูงถึง 316 องศาและยังทนสารเคมี และส่วนประกอบส่วนผสมได้ดี และแผ่นยางซิลิโคนตัน (Rubber Silicone) มีโดเด่นที่มีความเป็นยางที่สามารถแช่น้ำ หรือสัมผัสน้ำ อาหารได้ 100% โดยไม่ส่งผลในการกระจายรังสี สู่สิ่งที่ไปสัมผัสถูกตัวยาง ทั้งโดยตรง โดยอ้อม

 

แผ่นซิลิโคน (Silicone Sheets)

 

ความเด่นในเนื้อยางซิลิโคน ต่างเป็นที่ทราบกันดีในเรื่องอับดับ 1 ในเรื่องความทนต่อสภาพของอากาศ โอโซน ห้องปฏิบัติการทำงานและ แต่ความเหนือชั้นและสูตร อยู่ที่แต่ละผู้ผลิตที่ จะกำหนดสูตรยางให้มีคุณสมบัติ โดเด่นมากขึ้นได้เท่าไหร่ ซึ่งเราสามารถ ทำให้ซิลิโคน (Silicone) พร้อมที่จะนำไปใช้งานอุตสาหกรรมผลิต อาหาร และน้ำ โดยไม่ส่งใดๆกับสิ่งที่สัมผัสโดน

แผ่นซิลิโคน การใช้งาน

  • แผ่นซิลิโคน สัมผัสอาหาร เช่น แผ่นซิลิโคน ฟู้ดเกรด / แผ่นยางซิลิโคน FDA / ยางแผ่นซิลิโคน แปรรูปอาหาร เป็นต้น
  • แผ่นซิลิโคน ความร้อน เช่น แผ่นยางซิลิโคน กันความร้อน / ยางแผ่นซิลิโคน ทนอุณหภูมิสูง ฯลฯ
  • แผ่นซิลิโคน สารเคมี เช่น แผ่นยางซิลิโคน ทนกรด / ยางแผ่นซิลิโคน ทนด่าง / แผ่นซิลิโคน ทนตัวทำละลาย เป็นต้น
  • แผ่นซิลิโคน น้ำ เช่น แผ่นยางซิลิโคน ทนไอน้ำ / ยางแผ่นซิลิโคน ทนน้ำร้อน
  • แผ่นซิลิโคน ความเย็น เช่น แผ่นยางซิลิโคน ห้องเย็น / ยางแผ่นซิลิโคน ห้องแช่แข็ง
  • แผ่นซิลิโคน ทางการแพทย์ เช่น แผ่นยางซิลิโคน Clean Room / ยางแผ่นซิลิโคน Lab Room