โอริงซิลิโคน

โอริงซิลิโคน (Silicone O-Ring)

โอริงซิลิโคน (Silicone O-Ring)

 

โดยทั่วไป โอริง,แหวนยาง เป็นยางที่มีลักษณะวงแหวน หวงเล็กๆ นอกจากโอริงขนาดมาตรฐานทั่วไปแล้ว เรายังสามารถให้ท่านกำหนดขนาดที่ต้องการ และการเลือกคุณภาพยาง ตามเกรดซิลิโคนโอริง ที่ต้องการโอริงเฉพาะทาง ที่เน้นคุณสมบัติที่มากกว่ามาตรฐานตามปกติที่ใช้ เช่น คุณสมบัติที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับน้ำ อาหาร ผลไม้ ผัก,คุณสมบัติด้านทนต่อสภาพกรด สารเคมี,คุณสมบัติเหมาะสมกับไอน้ำ,คุณสมบัติป้องกันการเสียดสี-น้ำหนัก,คุณสมบัติป้องกันการรั้ว-การซึม,คุณสมบัติการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้,คุณสมบัติด้านทนต่อความร้อนสูง ซึ่งโอริงดังกล่าวเรามีที่พร้อมจัดทำขนาด เพื่อทำการผลิตตามต้องการ ทำให้ได้ตรงตามลักษณะคุณสมบัติตรงกับที่ใช้

โอริงซิลิโคน การใช้งาน

  • โอริงซิลิโคนฟองน้ำ ฟู้ดเกรด / โอริงซิลิโคนฟองน้ำ Food Grade / โอริงซิลิโคนฟองน้ำ FDA / โอริงซิลิโคนฟองน้ำ สัมผัสอาหาร
  • โอริงซิลิโคนฟองน้ำ ทนความร้อน / โอริงซิลิโคนฟองน้ำ ทนอุณหภูมิสูง
  • โอริงซิลิโคนฟองน้ำ ทนกรด / โอริงซิลิโคนฟองน้ำ ทนด่าง / โอริงซิลิโคนฟองน้ำ ทนน้ำมัน / โอริงซิลิโคนฟองน้ำ ทนตัวทำละลาย / โอริงซิลิโคนฟองน้ำ ทนก๊าซ / โอริงซิลิโคนฟองน้ำ ทนสารเคมี