Catalog

แคตตาล็อกซิลิโคน

ซีลซิลิโคนโอริงคอร์ดซีลซิลิโคน D โปรไฟล์ซีลซิลิโคน D โปรไฟล์รูซีลซิลิโคน E โปรไฟล์ซีลซิลิโคน H โปรไฟล์
ซีลซิลิโคน L โปรไฟล์ซีลซิลิโคน P โปรไฟล์ซีลซิลิโคน S โปรไฟล์ซีลซิลิโคน T โปรไฟล์ซีลซิลิโคน U โปรไฟล์
ซีลซิลิโคน สามเหลี่ยมซีลซิลิโคน สามเหลี่ยมรูซีลซิลิโคน สี่เหลี่ยมซีลซิลิโคน สี่เหลี่ยมรูซีลซิลิโคน โอริงค์
ไดอะแฟรมแผ่นซิลิโคนไดอะแฟรมซิลิโคนวงกลมไดอะแฟรอมซิลิโคนสี่เหลี่ยมปะเก็นซิลิโคนเคลือบเทปล่อนปะเก็นซิลิโคน
ลูกกลิ้งซิลิโคน ใช้งานลูกกลิ้งซิลิโคน ลายลูกกลิ้งซิลิโคน อุตสาหกรรมท่อซิลิโคนแผ่นซิลิโคน

 

 

แคตตาล็อกซิลิโคนสั่งผลิต

ซีลซิลิโคนสั่งผลิตไดอะแฟรมซิลิโคน วงกลมสั่งผลิตไดอะแฟรมซิลิโคน สี่เหลี่ยมสั่งผลิตท่อซิลิโคนสั่งผลิตปะเก็นซิลิโคน ASME สั่งผลิต
ปะเก็นซิลิโคน DIN สั่งผลิตปะเก็นซิลิโคน JIS สั่งผลิต

 

ข้อมูล เพื่อความเข้าใจเพิ่มเติมในการเลือกหาสินค้า ด้านยางซิลิโคน เราจำแนก แบ่งหมวดหมู่ และเสริมสร้างด้วยข้อมูล องค์ความรู้ ของสินค้ายางซิลิโคนตามมาตรฐาน ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ที่ดำเนินการผลิต ที่พร้อมให้ท่าน ดาวห์โหลด เพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติเปรียบเทียบ หาความลงตัวของความต้องการใช้งาน เพราะเรามีสินค้าที่พร้อม สนับสนุนต่อความต้องการทุกรูปแบบประเภทของงาน และยังสามารถติดต่อ เพื่อสอบถาม หรือข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมคำแนะนำเพื่อการพัฒนาการบริการสินค้า ความรู้ การเข้าถึงชนิดการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น