Catalog

แคตตาล็อกซิลิโคน

ซีลซิลิโคนโอริงคอร์ด ซีลซิลิโคน D โปรไฟล์ ซีลซิลิโคน D โปรไฟล์รู ซีลซิลิโคน E โปรไฟล์ ซีลซิลิโคน H โปรไฟล์
ซีลซิลิโคน L โปรไฟล์ ซีลซิลิโคน P โปรไฟล์ ซีลซิลิโคน S โปรไฟล์ ซีลซิลิโคน T โปรไฟล์ ซีลซิลิโคน U โปรไฟล์
ซีลซิลิโคน สามเหลี่ยม ซีลซิลิโคน สามเหลี่ยมรู ซีลซิลิโคน สี่เหลี่ยม ซีลซิลิโคน สี่เหลี่ยมรู ซีลซิลิโคน โอริงค์
ไดอะแฟรมแผ่นซิลิโคน ไดอะแฟรมซิลิโคนวงกลม ไดอะแฟรอมซิลิโคนสี่เหลี่ยม ปะเก็นซิลิโคนเคลือบเทปล่อน ปะเก็นซิลิโคน
ลูกกลิ้งซิลิโคน ใช้งาน ลูกกลิ้งซิลิโคน ลาย ลูกกลิ้งซิลิโคน อุตสาหกรรม ท่อซิลิโคน แผ่นซิลิโคน

 

 

แคตตาล็อกซิลิโคนสั่งผลิต

ซีลซิลิโคนสั่งผลิต ไดอะแฟรมซิลิโคน วงกลมสั่งผลิต ไดอะแฟรมซิลิโคน สี่เหลี่ยมสั่งผลิต ท่อซิลิโคนสั่งผลิต ปะเก็นซิลิโคน ASME สั่งผลิต
ปะเก็นซิลิโคน DIN สั่งผลิต ปะเก็นซิลิโคน JIS สั่งผลิต

 

ข้อมูล เพื่อความเข้าใจเพิ่มเติมในการเลือกหาสินค้า ด้านยางซิลิโคน เราจำแนก แบ่งหมวดหมู่ และเสริมสร้างด้วยข้อมูล องค์ความรู้ ของสินค้ายางซิลิโคนตามมาตรฐาน ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ที่ดำเนินการผลิต ที่พร้อมให้ท่าน ดาวห์โหลด เพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติเปรียบเทียบ หาความลงตัวของความต้องการใช้งาน เพราะเรามีสินค้าที่พร้อม สนับสนุนต่อความต้องการทุกรูปแบบประเภทของงาน และยังสามารถติดต่อ เพื่อสอบถาม หรือข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมคำแนะนำเพื่อการพัฒนาการบริการสินค้า ความรู้ การเข้าถึงชนิดการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น